Ett verksamhetsanpassat bokningssystem i öppen källkod

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215951
Download file(s):
File Description SizeFormat 
215951.pdfFulltext1.57 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Ett verksamhetsanpassat bokningssystem i öppen källkod
Authors: Elvemyr, Hannes
Abstract: Tillsammans med Mullsjö folkhögskola har en enkel men fungerande webbapplikation för bokning av arrangemang i skolans kurs- och konferensverksamhet utvecklats. Nuvarande lösning för att hantera dessa bokningar är otillräcklig och hela bokningsprocessen behöver formaliseras samt effektiviseras. Det nya bokningssystemet ska förbättra hanteringen av bokningar för personalen, förhindra dubbelbokningar och även göra bokningsinformationen mer tillgänglig. Arbetet har genomförts med en agil utvecklingsmetod, närmare bestämt testdriven utveckling (TDD). För implementationen har Ruby on Rails använts, ett ramverk för webbutveckling i programmeringsspråket Ruby. Detta ramverk valdes efter en mindre jämförelse mellan det tidigare nämnda och Django, skrivet i språket Python.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/215951
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.