Management of coloured parts and colour combinations in PDM systems

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218092
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
218092.pdfFulltext5.94 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Management of coloured parts and colour combinations in PDM systems
Författare: Kurtti, Oskar
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218092
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!