Development and finite element analysis of a flexible tablet mount

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218303
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Development and finite element analysis of a flexible tablet mount
Författare: Andersson, Andreas
Nyckelord: Maskinteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Mechanical Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Production
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218303
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!