Towards a user friendly home training system for neuromuscular rehabilitation

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218561
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
218561.pdfFulltext9.27 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Towards a user friendly home training system for neuromuscular rehabilitation
Författare: Björkman, Jonas
Roginski, Clara
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218561
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses (IMS)Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!