Stegvis uppdatering av punktmoln - Användning av 3D-scanning för att successivt uppdatera en virtuell modell av ett produktionssystem

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218722
Download file(s):
File Description SizeFormat 
218722.pdfFulltext7.68 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Stegvis uppdatering av punktmoln - Användning av 3D-scanning för att successivt uppdatera en virtuell modell av ett produktionssystem
Authors: Larsson, Anton
Gardtman, David
Andreasson, Johan
Vester, My
Abstract: Användningen av 3D-laserscanning hjälper allt fler tillverkningsföretag vid bedöm- ning och utvärdering av deras produktionssystem. Scanningen av större produk- tionsanläggningar är dock mycket tidskrävande. För att undvika större stopp eller störningar är det därför viktigt att undersöka stegvis uppdatering av scanningsdata som ett alternativ till att scanna om ett helt produktionssystem. Genom stegvis uppdatering är det möjligt att, på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt, säkerställa att informationen är aktuell. Dessutom möjliggör 3D-laserscanning en mer detaljrik bild av miljön än 2D-ritningar. Att scanningsdatan är aktuellt och exakt är viktigt om det ska användas som ritningsunderlag vid layoutplanering. Syftet med kandidatuppsatsen är att presentera metodiker för en viss kombination hård- och mjukvara som kan användas för att kombinera punktmoln. Mer exakt ska ett punktmoln av ett produktionssystem kunna uppdateras med ett punktmoln av en uppdatering som har skett i produktionssystemet. Målet är att metodikerna ska kunna spara tid genom att bara scanna uppdateringen istället för hela systemet då en förändring av miljön sker. Resultatet är två metodiker som antingen använder den stationära scannern Focus 3 D eller den handhållna scannern DPI-7 för att skapa punktmoln. Båda metodikerna applicerade SCENE för att bearbeta punktmolnet. Metodiken för Focus 3 D kan han- tera tre fall: ombyggnationer, tillägg och komplettering av saknade punkter i molnet. Metodiken för DPI-7 kan hantera de två sistnämna fallen. Slutsatserna som kunde dras var att PSL (188 m 2 ) var för litet för att spara tid vid uppdatering av punktmoln med den skapade metodiken för Focus 3 D . Vid större miljöer tar bearbetningen ungefär lika lång tid men scanning tar längre tid och då sparas tid genom att använda metodiken. DPI-7:s metodik sparar mycket tid men scannern använder sig av en annan teknik. Påverkan blir att noggrannheten på punktmolnet försämras vilket kan ha betydelse beroende på vad punktmolnet ska användas till.
Keywords: Maskinteknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Mechanical Engineering;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/218722
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor Theses (IMS)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.