Guideline för beslut om lokalisering av förmontage

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219406
Download file(s):
File Description SizeFormat 
219406.pdfFulltext3.65 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Guideline för beslut om lokalisering av förmontage
Authors: Stenvall, Elin
Dahlsjö, Fredrik
Abstract: E2015:089, Syftet med examensarbetet har varit att konstruera en guideline för lokalisering av förmontage inom motormonteringsfabriken på Volvo Group Trucks Operations, Skövde. I motorfabriken byggs det motorer till flera kunder vilket leder till en variation av slutprodukten. Variationer av slutprodukten leder till variationer på monteringsline. För att hantera variationen lokaliseras montering av komponenter till förmontering. Förmonteringen kan utföras på tre olika ställen i fabriken, komponentverkstaden, på kit och på line. Guidelinen behövs som beslutsunderlag för att bestämma var en komponent skall förmonteras. En komponents karaktäristik är en avgörande faktor som bidrar till att förmontering av komponenten behövs. Vid ett beslut om var en förmontering ska lokaliseras behövs faktorer inom kategorierna kvalitet, säkerhet, kostnader, leverans och övriga egenskaper viktas hur viktiga de är vid införandet av komponenten och hur väl de olika områdena kan tillämpa eller uppfylla faktorn. För att komma fram till utformningen av guidelinen gjordes en konceptgenerering. Konceptgenereringen genererade fyra koncept som sedan eliminerades till ett. Efter elimineringen utvecklades en guideline som till slut blev den slutgiltiga. Ett test utfördes på en befintlig komponent för att testa funktionaliteten på guidelinen. Testet visade att guidelinen fungerade bra och att det var lämpliga faktorer som valts ut för ändamålet. För att testa funktionaliteten på guidelinen valdes en komponent ut som utvärderades i alla steg för att säkerställa att guidelinen fungerade så som var bestämt. Testet genomfördes med en produktionsberedare och en produktionstekniker. Slutsatsen är att guidelinen fungerar och innehåller faktorer inom kategorierna kvalitet, säkerhet, kostnader, leveranser och övriga egenskaper som leder till ett tillförlitligt beslutsunderlag för lokalisering av förmontage.
Keywords: Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other industrial engineering and economics;Transport
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/219406
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.