Marknaden för äldreboendefastigheter. Faktorer som påverkar hyresnivån.

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/220502
Download file(s):
File Description SizeFormat 
220502.pdfFulltext747.92 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Marknaden för äldreboendefastigheter. Faktorer som påverkar hyresnivån.
Authors: Östlund, Rasmus
Arvidsson, Niklas
Abstract: Studiens syfte är att dels reda ut begreppet marknadshyra gällande äldreboendefastigheter och dels vilka faktorer som ligger bakom hyressättningen av dessa. Målet är att beskriva de identifierade faktorer som påverkar hyresnivåer och på vilket sätt dessa har en inverkan på marknaden. Vidare diskuteras den svenska marknaden och dess uppbyggnad i förhållande till den tyska. Studien besvarar med hjälp av litteratur studie och intervjuer ett antal frågeställningar: • Vilka är de avgörande faktorerna för hur marknadshyran sätts för äldreboendefastigheter? • Hur skulle den svenska marknaden se ut om den lät sig influeras mer av det tyska tillvägagångssättet? • Hur kommer marknaden för äldreboendefastigheter utvecklas de närmaste åren? Resultaten som författarna sedan kommer fram till är i tre delar: 1. Förhandlingsprocessen är av stor vikt för hyresnivån. Detta inkluderar även hyreskontraktets utformande där t.ex. kontraktets löptid och lokalens anpassningsnivå har stor betydelse för vilken hyra som godtas. 2. Inspireras av det tyska systemet: Då Sverige står inför stora utmaningar när det gäller äldrevården och äldres boende menar författarna att det svenska systemet bör revideras och kan inspireras av det tyska. Detta skulle innebära större valfrihet för den äldre samt ett annat finansieringssystem. 3. Två scenarion för den framtida marknaden: - Ökad efterfrågan på äldreboenden. - Ökat kvarboende i hemmet.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2015:92
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/220502
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.