Design av träningsredskap för tennis - Konceptframtagning med brukarens upplevelse i fokus

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/220550
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Design av träningsredskap för tennis - Konceptframtagning med brukarens upplevelse i fokus
Authors: Alveflo, Anton
Cen, Hongda
Hanse, Lisa
Napadow, Miriam
Rasmusson, Gustaf
Reuterberg Forell, Johanna
Keywords: Annan teknik;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Produktion;Other Engineering and Technologies;Innovation & Entrepreneurship;Production
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/220550
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.