Konstruktion och tillverkning av stirlingmotor för utbildningssyfte

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/221116
Download file(s):
File Description SizeFormat 
221116.pdfFulltext7.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Konstruktion och tillverkning av stirlingmotor för utbildningssyfte
Authors: Ahlström, Christoffer
Gillberg, Joacim
Johannesson, John
Andersson, Jan
Thorson, Ludwig
Nilsson, Robin
Abstract: I maskinsektionens prototyplaboratorium finns ett behov av övningsobjekt för teknologer som är intresserade av att lära sig verkstadens maskiner. Dagens utbud av övningsobjekt är begränsat till en liten tryckluftsmotor, och därför finns en efterfrågan av ett nytt övningsobjekt som ger teknologer med såväl kort som lång verkstadserfarenhet en utmaning i att förnya eller utveckla sina verkstadskunskaper. Kandidatarbetet syftar i att konstruera och tillverka en fungerande stirlingmotor med hjälp av de verktyg och resurser som erbjuds i prototyplabbet. Detta skulle då ge underlag för ett koncept som kan användas dels i utbildningssyfte och dels för uppvisningar för att till exempel göra reklam för Maskinprogrammet. Intresset av stirlingmotorer har på senare tid ökat då behovet av alternativa energikällor har blivit större. Eftersom ingen intern förbränning sker kan motorn drivas helt miljövänligt av exempelvis solenergi. Eftersom förhållandevis lite forskning och utveckling bedrivits på motortypen finns många potentiella förbättringsområden. En färdig konstruktion med ritningar och tillverkningsinstruktioner har gjorts. För att kunna ha en stabilare grund för valet har en funktionsanalys och en termodynamisk analys gjorts. Konstruktionen har arbetats fram genom användning av 3D-modellering i programvaran Catia V5. Nyckelord: Stirlingmotor, konstruktion, termodynamik, CNC, svarvning, fräsning, undervisning, design, prototyplabbet, förbränning, tillämpad mekanik, CAD, Chalmers, kandidatarbete, borrning, skruvning, modellering, analys, stirlingcykel, Schmidtanalys, carnotcykel, koncept, utbildning, kravspecifickation, tillverkning, ritningar, instruktioner.
Keywords: Energi;Hållbar utveckling;Mekanisk energiteknik;Energy;Sustainable Development;Mechanical energy engineering
Issue Date: 2013
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekanik
Chalmers University of Technology / Department of Applied Mechanics
Series/Report no.: Kandidatarbete / Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2013:05
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/221116
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.