Hållbart byggande i bullrig miljö - Planering av ett flerbostadshus i Kungsbacka

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/228074
Download file(s):
File Description SizeFormat 
228074.pdfFulltext2.88 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Hållbart byggande i bullrig miljö - Planering av ett flerbostadshus i Kungsbacka
Authors: Engström, Julia
Stenkvist, Annika
Abstract: Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att planera ett flerbostadshus i Björkris, Kungsbacka som uppnår kraven och riktlinjerna för buller. En miljö- och hållbarhetsaspekt tas även hänsyn till. Rapporten behandlar också olika åtgärder som kan tillämpas för att reducera bullernivån. Idag är drygt två miljoner människor utsatta för buller i Sverige. Buller är negativt för människors hälsa, det kan bland annat leda till sömnproblem, stress och koncentrationssvårigheter. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de riktvärden för bullernivåer, som har tagits fram av riksdagen, när nya bostäder planeras. En annan viktig aspekt är att uppnå ett hållbart byggande för att människor ska få livskvalitet, därför ska nya byggnader kunna vara anpassningsbara då människor har ändrade behov genom olika faser i livet. Nya byggnader ska bidra till något positivt för samhället, landskapet eller stadsbilden genom dess placering och utformning. Genom litteraturstudier och intervjuer har information om akustik och buller inom samhällsplanering samt hållbart byggande insamlats. Bullerutredningar för området har granskats och utvärderats. Bullerutredningen visar att bullernivåerna i Björkris är högre än de tillåtna riktvärdena men det är möjligt att uppföra ett flerbostadshus på den angivna tomten om det planeras med en tyst sida. Dock ändras dessa riktvärden den 1 juni 2015, vilket medför att flerbostadshuset kan planeras utan en tyst sida. Det är lätt att komma runt riktvärdena som har tagits fram för buller i planeringen, därför bör det bli hårdare krav på att följa dem. Riktvärdena bör också bli tydligare då de kan tolkas på olika sätt.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Byggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering;Building engineering
Issue Date: 2015
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2015:27
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/228074
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.