Utvärdering och optimering av en Hartmann-Shack vågfrontsanalysator

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/22894
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Utvärdering och optimering av en Hartmann-Shack vågfrontsanalysator
Authors: Engström, David
Abstract: Under en lång tid har det utvecklats olika metoder som har till uppgift att mäta ögats egenskaper. En av de senaste metoderna som har börjat användas är vågfrontsanalys som gör det möjligt att mäta ögats alla optiska brytningsfel. I det här examensarbetet har en Hartmann-Shack vågfrontsanalysator byggts om och linjerats. Det datorprogram som analyserar bilderna från en mätning har vidareutvecklats och optimerats för det nya systemet. Mätosäkerheten i systemet har studerats för sfäriska vågfronter, både teoretiskt och genom utförda mätningar. Vid mätning mot en känd sfärisk vågfront har det visat sig att mätresultaten avviker något från det förväntade värdet. Uttryckt i invers krökningsradie är avvikelsen linjär och den uppkommer på grund av ett fel i systemet som inte säkert kunde identifieras. Mätresultatens känslighet för referensvågfronten är stor medan ögats placering är av mindre betydelse.
Keywords: Optisk fysik;Optometri;Optical physics;Optometry
Issue Date: 2000
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap
Chalmers University of Technology / Department of Microelectronics and Nanoscience
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/22894
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.