Perceiving Risk and Value in Specialised Transports - A case study at a Scandinavian logistics service provider.

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/230147
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Perceiving Risk and Value in Specialised Transports - A case study at a Scandinavian logistics service provider.
Författare: Heller, Vivtoria
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2015
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Serie/rapport nr.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : 2015:149
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/230147
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!