Chromium evaporationand oxidation on a mechanically deformed nano-coated interconnect steel

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/231925
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
231925.pdfFulltext9.32 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Chromium evaporationand oxidation on a mechanically deformed nano-coated interconnect steel
Författare: Mertzidis, Nikolaos Ionnis
Nyckelord: Kemiteknik;Nanoteknik;Chemical Engineering;Nano Technology
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/231925
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master Theses



Materialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!