Finite Element Analysis of a RoRo Quarter Stern Ramp

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/23598
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Finite Element Analysis of a RoRo Quarter Stern Ramp
Författare: Chenavier, Dominique
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 1998
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för byggnadsmekanik
Chalmers University of Technology / Department of Structural Mechanics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/23598
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!