Postprocessing of Finite Element Results from FEM90 using AVS / Express

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/23647
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Postprocessing of Finite Element Results from FEM90 using AVS / Express
Författare: Hellberg, David
Reinholdsson, Martin
Nyckelord: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Utgivningsdatum: 2001
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för byggnadsmekanik
Chalmers University of Technology / Department of Structural Mechanics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/23647
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!