Implementering av värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - analys, utvärdering och rekommendationer

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237492
Download file(s):
File Description SizeFormat 
237492.pdfFulltext1.25 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Implementering av värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - analys, utvärdering och rekommendationer
Authors: Brigel, Vincent
Magnusson, Anna
Malmgren, Josefin
Nilsson, Malin
Videbert, Adam
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Industriell teknik och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Industrial engineering and economy
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
Series/Report no.: Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation : TEKX04-16-02
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237492
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.