Design av innovativt avfallssystem i kontorsmiljö - För att underlätta och uppmuntra till avfallssortering

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237732
Download file(s):
File Description SizeFormat 
237732.pdfFulltext6.02 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Design av innovativt avfallssystem i kontorsmiljö - För att underlätta och uppmuntra till avfallssortering
Authors: Andersson, Agnes
Broo, Viktor
Bång, Olivia
Olander, Anna
Sörvik, Mathilda
Keywords: Produktion;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237732
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.