Determination of diffusion and partition coefficients for release of encapsulated substances in aqueous suspension

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237940
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
237940.pdfFulltext769.4 kBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Determination of diffusion and partition coefficients for release of encapsulated substances in aqueous suspension
Författare: Gaelle-Seta, El Achkar
Nyckelord: Materialvetenskap;Kemi;Materials Science;Chemical Sciences
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237940
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!