Development of methods for testing the dimensional stability of splicing tapes

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237942
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
237942.pdfFulltext3.56 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Development of methods for testing the dimensional stability of splicing tapes
Författare: Augustsson, Rogelio
Nyckelord: Materialvetenskap;Kemi;Materials Science;Chemical Sciences
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/237942
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!