Automatisering och Digitalisering av ISO-9001 Dokumentationshantering

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238361
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238361.pdfFulltext1.53 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Automatisering och Digitalisering av ISO-9001 Dokumentationshantering
Authors: Cuskic, Elvedin
Hult Pappas, Elias
Abstract: ISO-9001 är en standard för ledningssystem i företag och organisationer som innehar certifieringen. Ett ledningssystem beskriver ett tillvägagångssätt för hur verksamheten ständigt skall förbättras och justeras för att möta kundernas behov. Genom att kontinuerligt utföra kvalitetsgranskningar ser verksamheten till att fortsättningsvis uppfylla de krav som finns uppställda i standarden, certifieringen blir ett bevis på att kvalitetsarbetet faktiskt håller måttet. För att komma ett steg närmare mot att automatisera kvalitetsgranskningsprocessen har en produkt tagits fram genom samarbete med Altran i syfte om att utveckla en mobillösning där utförandet av kvalitetsgranskningarna effektiviseras och tas digitalt. Arbetet har resulterat i en mobilanpassad applikation som låter användare utföra kvalitetsgranskningar enligt en mall digitalt i sin telefon. Vid avslutad kvalitetsgranskning genereras dokument utifrån ifylld mall. Resultatet är ett stort steg mot ett mer modernt och digitalt arbetssätt inom företag och organisationer vad gäller upprätthållandet av kvalitetsarbetet.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238361
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.