Datakommunikation för signalsystem

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238367
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238367.pdfFulltext598.11 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Datakommunikation för signalsystem
Authors: Luong, Quang
Abstract: Bombardiers signalsystem för järnväg, INTERFLO 150, består av flera delsystem som interagerar med varandra. Delsystemen inkluderar Centralised Traffic Control (CTC), Traffic Control Centre (TCC) och Object Controller System (OCS). Dessa tre delsystem tillåter fjärrstyrd kontroll av objekt längs järnvägsspår. Detta arbete är del av ett projekt som gick ut på att undersöka möjligheterna med samma kontroll, utan mellanliggande TCC för att skapa ett simplare signalsystem. Detta system skulle innebära en förmånligare lösning där det komplexa säkerhetssystemet TCC skulle vara överflödigt. Systemet skulle även kunna användas för att underlätta styrning av objekt, eftersom ett komplext mellansteg inte längre skulle behövas. Detta kan underlätta för t.ex. testning och användningsområden där ökad manuell styrning är önskvärd. Detta arbete skapade direkt kommunikation mellan CTC och OCS. För att möjliggöra detta utvecklades en kommunikationsmodul baserad på nätverksprotokollet vilket OCS använder för att kommunicera med TCC. Därefter integrerades denna modul i CTC. Lösningen har utvecklats i programmeringspråket Java, med Eclipse som utvecklingsmiljö. Projektet har utförts hos Bombardier Transportation Rail Control Solutions i Göteborg, Sverige.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238367
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.