ECU-brandvägg - Demonstration av ECU-brandvägg i AUTOSAR-miljö

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238370
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238370.pdfFulltext1.78 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: ECU-brandvägg - Demonstration av ECU-brandvägg i AUTOSAR-miljö
Authors: Edevåg, Michael
Swierczynski, Robert
Abstract: I takt med att bilar blir mer och mer uppkopplade mot internet och användare tillåts att styra olika funktioner i bilen via sina telefoner blir säkerhetsaspekten viktig att tänka på. Utvecklingen av självkörande bilar har också bidragit till att mer vikt läggs på att säkerheten ska vara hög. AUTOSAR-standarden används idag av många biltillverkare för att definiera hur mjukvaran i bilens alla ECU-enheter ska vara skriven. AUTOSAR har dock inte någon klart definierad modul för en säkerhets-brandvägg. ArcCore AB arbetar med AUTOSAR-relaterade produkter och har skapat en implementering av AUTOSAR som heter Arctic Core. På uppdrag av ArcCore undersöker den här rapporten möjligheten att implemen-tera någon form av en brandvägg i Arctic Core. Någon ny modul har inte utvecklats, endast befintliga moduler har använts. Några starka krypterings-algoritmer har ej använts då rapportens fokus endast ligger på att visa att det är möjligt att kryptera. Resultatet av rapporten visar en metod för att implementera en brandvägg i AUTOSAR-miljö och erbjuder också ett enkelt demonstrationsprogram för att visa hur brandväggen både autentiserar användare och krypterar kommunikationen.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238370
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.