Styrprogram med konfigurerbar logik för spårtrafik

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238376
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238376.pdfFulltext916.63 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Styrprogram med konfigurerbar logik för spårtrafik
Authors: Sjöberg, Johan
Leiulfsrud, Linn
Abstract: Object Controller System (OCS) är ett datorsystem utvecklat av Bombardier Transportation. OCS styr och rapporterar status för exempelvis spårväxlar och andra objekt på järnväg. Systemet kommunicerar med ett externt styrsystem (Traffic Control Centre, TCC) som kontrollerar att banan alltid befinner sig i tillåtet tillstånd. TCC är mycket komplext och är inte alltid nödvändigt för enklare, geografiskt begränsade banområden. I detta arbete har en prototyp utvecklats där OCS utökats för att fristående kunna tillse att sådana begränsade banområden alltid befinner sig i tillåtet tillstånd. Funktionaliteten har uppnåtts genom att implementera möjligheten att definiera logiska regler för banområden i konfigurationsfilen för OCS. Vid exekvering validerar programmet både ordrar från externa system samt tillståndet på banan mot dessa säkerhetsregler. Dessa regler är fullt konfigurerbara och anpassas efter bangården. I denna prototyp har inte samtliga typer existerande bangårdsobjekt implementerats, utan endast ett antal grundläggande objekttyper. Arbetet har utförts på Bombardier RCS/EAPD i Göteborg.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238376
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.