Parans Solar Lighting Fjärrkontroll - Android applikation för enklare styrning och felsökning av ljusinsamlingspaneler

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238379
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238379.pdfFulltext1.37 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Parans Solar Lighting Fjärrkontroll - Android applikation för enklare styrning och felsökning av ljusinsamlingspaneler
Authors: Numé, Henrik
Nielsen, Tobias
Abstract: Parans Solar Lighting är ett företag som levererar helhetslösningar för att leda in solljus in i byggnader. Detta gör de med hjälp av mottagare placerade på tak, kallad SP3 hädanefter, vilka följer solen under dagtid och sedan ställer sig riktade mot den del av horisonten där solen väntas att stiga. Dock kan SP3 tappa positionsdata. Då detta händer kommer den inte längre följa solen optimalt och kan i vissa fall förbli orörlig. Att felsöka och ta fram loggar ur en SP3 kräver viss tekniskt kunnande och det händer att det är Parans egna tekniker som måste åka ut för att extrahera dess data. För att underlätta service av dessa SP3 har Parans framfört en önskan om att få en fjärrkontroll utvecklad. De krav som finns är att den ska kunna utföra samtliga basinställningar av enheten samt kunna skicka log-data till Parans support. De krav som ställdes på enheten utöver funktionalitet var att hårdvaran skulle vara baserad på en Android-lösning, alternativt Raspberry Pi med embedded Linux, eller en likvärdig lösning. Det som projektet har resulterat i är en lösning baserad på Android.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238379
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.