Kartläggning av prismodeller för fjärrvärme

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238400
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238400.pdfFulltext1.3 MBAdobe PDFView/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorEnglén, David
dc.contributor.authorSköldberg, Viktor
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för tillämpad mekaniksv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Applied Mechanicsen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:55:28Z-
dc.date.available2019-07-03T13:55:28Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/238400-
dc.description.abstractDen svenska fjärrvärmebranschen utvecklas ständigt och med den även hur företagen tar betalt för sin fjärrvärme. Syftet med arbetet blev därför att genom kartläggning och analys få en klar bild över hur svenska fjärrvärmeföretag idag tar betalt för sin fjärrvärme och hur prismodellerna påverkas av olika effektiviseringsåtgärder. Kartläggningen avgränsades till de 100 största fjärrvärmenäten sett till mängden levererad värme och till två fördefinierade hustyper: ett småhus för en/två familjer och ett flerbostadshus med ungefär 15 lägenheter. Resultaten av kartläggningen visar en tendens till att fler och fler företag väljer att inte bara ta betalt för energi utan också för effekt, men att denna omställning går relativt långsamt. Att till exempel säsongsuppdela energipriset, för att bättre spegla fjärrvärmeleverantörens varierande produktionskostnader över året, görs fortfarande endast i ungefär hälften av prismodellerna för flerbostadshus. I fallet med villor är andelen bara en dryg femtedel. Beroende på hur prismodellen är utformad ger olika effektiviseringar i fastigheten olika mycket kostnadsbesparing. Det är därför viktigt att utforma en rättvis prismodell där det tydligt framkommer vilka åtgärder som kan minska kundens fjärrvärmekostnad. För att se hur olika typer av effektiviseringar slår på totalkostnaden i de olika näten togs sedan tre tänkta besparingsåtgärder fram: minskning av värme- respektive varmvattenbehovet samt installation av en solvärmeanläggning som bidrar till en minskad fjärrvärmeåtgång under sommarmånaderna. De tre effektiviseringsåtgärderna gav liknande kostnadsbesparingar i de fall där energipriset inte är säsongsuppdelat. Om prismodellen däremot har en säsongsuppdelning ger solvärmeanläggningen en mer blygsam besparing eftersom denna endast minskar fjärrvärmebehovet på sommaren, då fjärrvärmepriset redan är lågt.
dc.language.isoswe
dc.relation.ispartofseriesExamensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola : 2016:02
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectEnergi
dc.subjectHållbar utveckling
dc.subjectSamhällsbyggnadsteknik
dc.subjectAnnan maskinteknik
dc.subjectBuilding Futures
dc.subjectEnergy
dc.subjectSustainable Development
dc.subjectCivil Engineering
dc.subjectOther Mechanical Engineering
dc.titleKartläggning av prismodeller för fjärrvärme
dc.type.degreeExamensarbete på grundnivåsv
dc.type.uppsokM
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.