Plattformsoberoende teknik för webbsidor - Responsiv webbsida för Miljöbron

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238504
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238504.pdfFulltext1.87 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Plattformsoberoende teknik för webbsidor - Responsiv webbsida för Miljöbron
Authors: Arvidsson, Jonas
Fogelberg, David
Abstract: Miljöbron är en organisation som erbjuder projekt till studenter i samarbete med företag och på så vis ger studenter arbetslivserfarenhet. Miljöbron upplever att deras nuvarande webbsida är omodern, inte användarvänlig och tråkig att titta på. En ny webbsida har skapats från grunden åt Miljöbron som skall ge en mer modern bild av organisationen samt attrahera studenter och företag till att ta kontakt med organisationen. Webbsidan bygger på CMS:et Wordpress, då ett stort krav på webbsidan är att den ska vara lätthanterlig för personer som saknar programmeringskunskaper. Rapporten går igenom hur en responsiv webbsida utvecklas med hjälp av moderna webbutvecklingsverktyg.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238504
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.