Hoppande gener och antibiotikaresistens

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238518
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238518.pdfFulltext3.44 MBAdobe PDFView/Open
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorFinati, Sara
dc.contributor.authorKällsgård, Anna
dc.contributor.authorCurry, Emily
dc.contributor.authorNeimantaite, Deimante
dc.contributor.authorMartinsson, Anton
dc.contributor.authorIsaksson, Rikard
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskapersv
dc.contributor.departmentChalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciencesen
dc.date.accessioned2019-07-03T13:55:39Z-
dc.date.available2019-07-03T13:55:39Z-
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/238518-
dc.description.abstractHoppande gener mellan bakterier är idag en av de största orsakerna till spridningen av antibiotikaresistens. Då många sjukdomar behandlas med antibiotika är det här ett stort problem. Detta kandidatarbete syftar därför till att utveckla en matematisk modell med uppgift att identifiera främmande gener hos en bakterie. Genom att betrakta DNA-sekvenser som Markovkedjor utformades en modell som beräknar sannolikhetsvärden för delsekvenser av en bakteries genom. Områden med låga sannolikhetsvärden urskiljdes då motsvarande DNA-sekvenser eventuellt härstammar från en annan bakterie. Detta utfördes för olika ordningar på Markovkedjan samt för olika längder på delsekvenserna för att få en överblick över modellens beteende. En undersökning av antagandet att DNA-sekvenser kan ses som Markovkedjor resulterade i att antagandet inte gäller. Däremot påvisar både en sensitivites- och specificitetsanalys på simulerade DNA-sekvenser samt tester av verkliga genom goda resultat. Modellen identifierar flertalet hoppande gener varav en del går att härleda till antibiotikaresistenta gener. Modellen upptäcker också områden som inte är relaterade till hoppande gener. Därför presenteras en redogörelse för hur en eventuell vidareutveckling av modellen kan genomföras.
dc.language.isoswe
dc.setspec.uppsokPhysicsChemistryMaths
dc.subjectGrundläggande vetenskaper
dc.subjectMatematik
dc.subjectBasic Sciences
dc.subjectMathematics
dc.titleHoppande gener och antibiotikaresistens
dc.type.degreeExamensarbete för kandidatexamensv
dc.type.degreeBachelor Thesisen
dc.type.uppsokM2
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.