Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238519
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238519.pdfFulltext19.04 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS
Authors: Rosander, Petter
Österbacka, Nicklas
Samuelsson, Anna
Abstract: Rapporten beskriver ett projekt som utförts på Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med uppgift att lösa Schrödingerekvationen i programvaran FEniCS som använder sig av finita elementmetoden. Schrödingerekvationen är en kvantmekanisk differentialekvation som beskriver små fysikaliska system som inte går att lösa inom den klassiska fysikens ramar. Det fysikaliska system som valts att betrakta är en väteatom. Förutom projektets utförande och resultat beskrivs även den finita elementmetoden i rapporten. De numeriska resultat som beräknats med FEniCS har jämförts med analytiska sådana och egenvärdeskonvergenser har studerats. För rimliga resultat krävs långa beräkningstider och datorkraft utöver en persondators, vilket göra att finita elementmetoden kanske inte är den mest optimala metoden för att lösa Schrödingerekvationen, även om rimliga resultat kan erhållas.
Keywords: Grundläggande vetenskaper;Matematik;Basic Sciences;Mathematics
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för matematiska vetenskaper
Chalmers University of Technology / Department of Mathematical Sciences
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238519
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.