Business intelligence för ökad effektivitet i frekvensstyrning

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238743
Download file(s):
File Description SizeFormat 
238743.pdfFulltext19.86 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Business intelligence för ökad effektivitet i frekvensstyrning
Authors: Yun, Lili
Keywords: Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Industriell teknik och ekonomi;Innovation & Entrepreneurship;Industrial engineering and economy
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/238743
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.