Utveckling av alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239322
Download file(s):
File Description SizeFormat 
239322.pdfFulltext1.71 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Utveckling av alkaninducerad biosensor i Saccharomyces cerevisiae
Authors: Bondesson, Isabella
Ericsson, Emma
Möller, Carl
Nyblom, My
Olmin, Amanda
Ortgren, Johanna
Abstract: Den ökande halten av växthusgaser i atmosfären kräver en utveckling av nya miljövänliga bränslen. Användning av mikrober vid bränsletillverkning är en lovande metod som har varit aktuell i flera år. n-Alkaner har en hög likhet med bland annat diesel och kan därför direkt ersätta nuvarande fossila bränslen. Stammar av Saccharomyces cervisiae som kan producera n-alkaner har tagits fram. Dessa stammar är långt ifrån optimala och behöver utvecklas innan de kan nyttjas på industriell skala. Målet med detta projekt är att skapa en biosensor som kan användas som ett screeningverktyg för att optimera utbytet av n-alkaner i S. ce- revisiae. Ett transkriptionssystem från Yarrowia lipolytica tillsammans med GFP används för att skapa biosensorn. Systemet från Y. lipolytica består av tre gener, YAS1, YAS2 och YAS3, samt promotorsekvensen ARE1. Detta systemet aktiverar transkription i närvaro av n-alkaner. PCR-produkter genererades med framgång och användes för att konstruera plasmider innehållande kombinationer av YAS1, YAS2, YAS3, ARE1-sekvenser samt GFP. Veri_kation av de konstruerade plasmiderna bekräftade att generna inkorporerats med få mutationer. Biosensorn introducerades i S. cerevisiae med ett två-vektorsystem. Flödescytometri användes för att testa biosensorn i närvaro och frånvaro av dekan och en skillnad i uttryck bekräftades. Resultaten indikerar på att det är möjligt att implementera systemet från Y. lipolytica i S. cerevisiae med målet att skapa en biosensor för n-alkaner
Keywords: Energi;Livsvetenskaper;Biologiska vetenskaper;Industriell bioteknik;Bioteknologi med applikationer på växter och djur;Energy;Life Science;Biological Sciences;Industrial Biotechnology;Agricultural Biotechnology
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239322
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.