Vitamin- och mineralinehåll i bröstmjölk En metodutveckling och analys av näringsämnens koppling till allergiutveckling hos små barn

Examensarbete för masterexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239326
Download file(s):
File Description SizeFormat 
239326.pdfFulltext2.26 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Title: Vitamin- och mineralinehåll i bröstmjölk En metodutveckling och analys av näringsämnens koppling till allergiutveckling hos små barn
Authors: Gyllensten, Christoffer
Olofsson, Ellen
Nylander, Erik
Nilsson, Fredrik
Kha, Michelle
Storsjö, Tobias
Abstract: En stor ökning av allergi har skett det senaste århundradet och många teorier har lagts fram om bakomliggande orsaker. Risken att drabbas av allergi har visats vara mindre om barnet växer upp på bondgård. En studie som undersöker detta fenomen är Bondgårdsflorastudien, i vilken familjer boende på bondgård och familjer boende på landet men inte på bondgård studeras. I studien har bröstmjölk och data över kostintag och amning samlats in från mammorna. Barnen har dessutom undersökts av läkare med avseende på allergi. Eftersom immunsystemet utvecklas i tidig ålder tros näringsinnehållet i bröstmjölk vara en viktig faktor för allergiutveckling hos små barn. Vidare har studier indikerat att vitaminer och mineraler kan påverka allergiutveckling. Utifrån detta utvecklades syftet med detta kandidatarbete, som är en del av Bondgårdsflorastudien, till att utveckla laborationsmetoder för att undersöka vitamin- och mineralinnehåll i de små volymer bröstmjölk som finns insamlade. Ett andra syfte var att statistiskt analysera data på mammans vitamin- och mineralintag under amning, för att undersöka eventuell koppling till boendemiljö respektive barnets allergiutveckling. I projektet utvecklades laborationsmetoder för att studera vitamin A och D samt mineralerna järn, zink, koppar, kobolt, mangan och nickel i bröstmjölk. Metoderna som användes för extraktion av vitaminerna var proteinfällning och saponifiering, följda av hexanbaserad extraktion. För extraktion av mineralerna användes mikrovågsnedbrytning. Samtliga metoder avslutades med analys i HPLC. Resultat från metodutvecklingen indikerade att saponifiering är en mer optimal metod för analys av vitamin A, jämfört med proteinfällning som i sin tur är lämpligast vid analys av vitamin D. Vidare indikerade resultaten att de undersökta mineralerna troligtvis kan kvantifieras genom mikrovågsnedbrytning, förutsatt att kontaminering kan undvikas. Parallellt med metodutvecklingen undersöktes om mammans vitamin- och mineralintag under amning var kopplad till boendemiljö respektive allergi hos barnet vid 36 månaders ålder. Dock kunde ingen signifikant skillnad observeras. Vidare studier är nödvändiga för att undersöka den eventuella kopplingen mellan allergi och mammans vitamin- och mineralintag.
Keywords: Livsvetenskaper;Biologiska vetenskaper;Klinisk medicin;Livsmedelsvetenskap;Life Science;Biological Sciences;Clinical Medicine;Food Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för biologi och bioteknik
Chalmers University of Technology / Department of Biology and Biological Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239326
Collection:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.