Enkelriktade älvstränder som temporär trafiklösning - Analys av cirkulationsplats längs Göta Älvs leder sammankopplade med Älvsborgsbron och Tingstadstunneln som lösning vid arbete i Götatunneln

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239776
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Enkelriktade älvstränder som temporär trafiklösning - Analys av cirkulationsplats längs Göta Älvs leder sammankopplade med Älvsborgsbron och Tingstadstunneln som lösning vid arbete i Götatunneln
Authors: Eriksson, Matilda
Sjöö, Alma
Sköldberg, Lina
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239776
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.