Stödkonstruktioner i djupa schakt - En studie över jordtryckens inverkan vid schaktningsarbeten med avseende på Station Haga, Västlänken

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239819
Download file(s):
There are no files associated with this item.
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Stödkonstruktioner i djupa schakt - En studie över jordtryckens inverkan vid schaktningsarbeten med avseende på Station Haga, Västlänken
Authors: Andersson Strid, Mattias A
Brandt, Ellen
Edvardsson, Gila
Jägryd, Emma
Nyholm, Paula Melin
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/239819
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.