A user experience model of packaging design - guidelines to designing packages to electric accessoris with sustanable conditions

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240442
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
240442.pdfFulltext6.68 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A user experience model of packaging design - guidelines to designing packages to electric accessoris with sustanable conditions
Författare: Posay, Ajjar
Nyckelord: Produktion;Hållbar utveckling;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Annan teknik;Production;Sustainable Development;Innovation & Entrepreneurship;Other Engineering and Technologies
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240442
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!