Fastställning av mätosäkerhet inom miljölaboratorium - granskning av olika metoder för att bestämma mätosäkerhet

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240585
Download file(s):
File Description SizeFormat 
240585.pdfFulltext251.5 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Fastställning av mätosäkerhet inom miljölaboratorium - granskning av olika metoder för att bestämma mätosäkerhet
Authors: Lilja, Christoffer
Keywords: Kemi;Analytisk kemi;Chemical Sciences;Analytical Chemistry
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för kemi och kemiteknik
Chalmers University of Technology / Department of Chemistry and Chemical Engineering
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/240585
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.