A sound and vibration based rpm-meter for petrol and diesel engines

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/24104
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: A sound and vibration based rpm-meter for petrol and diesel engines
Författare: Ansari, Behdad
Bengtsson, Christopher
Nyckelord: TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX073/2006
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/24104
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!