MMSE-Fano decoder with adaptive bias and threhold increment for MIMO systems

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/24119
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: MMSE-Fano decoder with adaptive bias and threhold increment for MIMO systems
Författare: Igbo, Michael
Nyckelord: TEKNIK OCH TEKNOLOGIER;ENGINEERING AND TECHNOLOGY
Utgivningsdatum: 2006
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för signaler och system
Chalmers University of Technology / Department of Signals and Systems
Serie/rapport nr.: Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola : EX088/2006
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/24119
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!