Analys av material- och informationsflöden vid Gunnebo Industries fabrik i Växjö

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241299
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
241299.pdfFulltext2.13 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Analys av material- och informationsflöden vid Gunnebo Industries fabrik i Växjö
Författare: Nygård, Andreas
Pettersson, Tim
Sammanfattning: E2016:086, Fluktuerande efterfrågan är något som försvårar produktionsplaneringen för många företag. Gunnebo Industries fabrik i Växjö är ett av dessa. I fabriken produceras många olika produktvarianter vilket försvårar situationen ytterligare. Fabriken levererar produkter till Gunnebos Central Warehouse (CW) som är Gunnebos centrallager. Volymerna som CW beställer varierar kraftigt och ofta är det stora ordrar vilket gör att det är svårt för fabriken att kunna planera sin produktion effektivt. Syftet med ex-jobbet är att identifiera slöserier och ta fram förbättringsförslag för att reducera eller eliminera dessa. Förbättringsförslagen har tagits fram i enighet med lean production. De produkter som ex-jobbet behandlar är högvolymprodukten Länk G-13-10 samt den inte lika efterfrågade produkten RLP M8/M10-10. Den metodik som användes för att identifiera slöserier var i första hand värdeflödesanalys vilken användes som grund för förbättringsförslagen. För att genomföra värdeflödesanalysen utfördes egna mätningar och data samlades även in från Gunnebos affärssystem, produktionsuppföljningssystem samt genom intervjuer. Produktionen kan delas in i två delar: smide och bearbetning. I smidesavdelningen kapas, smides och härdas materialet. Dessa processer ger produkten dess form och hårdhet. I bearbetningen genomgår produkten bl.a. provning, lackering, paketering och bearbetning. För att erhålla en så god förståelse som möjligt om de olika processerna har flertalet intervjuer med operatörer genomförts då de har bäst kunskap om processerna. Slöserier identifierade i form av väntan, lager, omarbete och outnyttjad kreativitet. I dagsläget har Gunnebo en ledtid på 118,5 dagar för RLP M8/M10-10 och 36,5 dagar för Länk G-13-10 från det att råmaterial levereras till fabriken till det att färdiga produkter lämnar fabriken. Nästan uteslutande består denna ledtid av kö och författarna föreslår olika förbättringsförslag för att kunna producera mindre batchstorlekar för att erhålla kortare ledtider. Vidare presenteras förbättringsåtgärder som inte direkt rör produktionsflödet men som för fabriken kan innebära kostnadsbesparingar.
Nyckelord: Transport;Övrig industriell teknik och ekonomi;Transport;Other industrial engineering and economics
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Chalmers University of Technology / Department of Technology Management and Economics
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241299
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!