Visualisering av systemintegrationers driftstatus över tid

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241342
Download file(s):
File Description SizeFormat 
241342.pdfFulltext802.03 kBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Visualisering av systemintegrationers driftstatus över tid
Authors: Uhr, Johannes
Abstract: e-man AB är ett företag med huvudkontor i Örebro som specialiserar sig inom integration av IT-system. Företaget har ett serviceavtal mot sina kunder där de utlovar en viss aktiv drifttid för varje integration. Ett verktyg saknas för att visualisera om dessa avtal upprätthålls. Syftet med projektet var att ta fram en lösning som sammanställer och visualiserar integrationers drifttid. Arbetet har utförts på e-mans huvudkontor i Örebro med stöd från anställda på företaget. Resultatet blev en webbapplikation som uppfyller projektets syfte. Rapporten beskriver hur denna lösning togs fram. Från utbyggnad av ett äldre system, till utnyttjandet av molntjänster och slutligen utvecklandet av en webbapplikation som visualiserar integrationers driftstatus över tid.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241342
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.