Augmented reality - A tool for improvement in the manufacturing industry

Examensarbete på grundnivå

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241774
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
241774.pdfFulltext1.97 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete på grundnivå
Titel: Augmented reality - A tool for improvement in the manufacturing industry
Författare: Danielsson, Tobias
Eriksson, Daniel
Nyckelord: Produktion;Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande);Maskinteknik;Production;Innovation & Entrepreneurship;Mechanical Engineering
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för produkt- och produktionsutveckling
Chalmers University of Technology / Department of Product and Production Development
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/241774
Samling:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!