Logistik i urbana samhällsbyggnadsprojekt - Rekommendationer till byggentreprenörer

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242118
Download file(s):
File Description SizeFormat 
242118.pdfFulltext7.48 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Logistik i urbana samhällsbyggnadsprojekt - Rekommendationer till byggentreprenörer
Authors: ALBAEUS, JESSICA
ASAMRISSON, CAROLA
Abstract: Sverige och inte minst Göteborg står inför stora stadsutvecklingssatsningar, som innebär ökat byggande av bostäder och lokaler samt storskalig infrastrukturutbyggnad. Utmaningarna sätter press på att byggbranschen har tillräcklig kapacitet för att genomföra projekten och i samma stund krävs effektiv produktion. I urbana samhällsbyggnadsprojekt råder det ofta brist på tillgänglig yta och därmed finns begränsade ytor för materialupplag, etablering och rörelse på arbetsplatserna. Genom att planera för och arbeta med god bygglogistik kan projekt fortlöpa trots utmaningen av begränsad tillgänglig yta. Kandidatarbetet har genomförts i samarbete med Peab Sverige AB, Region Bygg Bostad Väst, i syfte att hitta lösningar för att underlätta det logistiska arbetet i deras pågående projektet Partille Port. En avgränsning har gjorts till att endast behandla Kvarter 4 i Partille Port då det är den första etappen i projektet. Resultatet består dels av generella rekommendationer som kan användas i Partille Port men också av ett förslag till en informationsskylt som blir det första besökare och speditörer ser när de når arbetsplatsen. Utöver det har tre andra Peab-projekt studerats i en nulägesstudie, vilket har resulterat i lärdomar som kan appliceras i andra samhällsbyggnadsprojekt. Dessa presenteras i arbetets slutsatser. Rekommendationerna till både Partille Port och andra samhällsbyggnadsprojekt för att uppnå en god bygglogistik och optimera leveranser består i korthet av att planera för bygglogistik i tidigt skede och att avsätta tid för planering under själva projektet för att kunna hålla den levande. Tillsätt en person som uttalat har huvudansvar för bygglogistik – ansvaret tenderar annars att falla mellan ansvarsområdena. Var noga med att information når alla och kommunicera den från en central plats på arbetsplatsen. Ha tydliga regler för hur leveranser till arbetsplatsen och hur dessa ska adresseras och aviseras. Uppdatera också APD-planen allteftersom arbetet i projektet fortskrider och området förändras då en uppdatering som kommuniceras till alla informerar om förändringar och minimerar risk för produktionskrockar.
Keywords: Building Futures;Samhällsbyggnadsteknik;Building Futures;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-09
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/242118
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.