Mindventure Mjukvaruprototyp av ett hjärnstyrt spel för samarbete mellan elever i grundsärskolan

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243384
Download file(s):
File Description SizeFormat 
243384.pdfFulltext22.53 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Mindventure Mjukvaruprototyp av ett hjärnstyrt spel för samarbete mellan elever i grundsärskolan
Authors: JOHANSSON, SARA
Jönsson, David Hallberg
Johannesson, Louise
Mäkelä, Francine
Lindholm, Emma
Abstract: Syftet med detta kandidatarbete var att utveckla en prototyp av ett hjärnstyrt samarbetsspel för att undersöka huruvida ett sådant koncept är passande för elever i grundsärskolan. Förslaget till kandidatarbetet kom från projektet Touch AT!, ett projekt vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet med syftet att utveckla pekskärmsbaserade applikationer för att stödja social och emotionell träning för barn i särskolan. Touch AT! var under arbetets gång involverade genom handledning. En förstudie bestående av intervjuer och en litteraturstudie genomfördes för att samla information om projektets målgrupp och om tekniken kring elektroencefalografi (EEG) och brain-computer interfaces (BCI). Den insamlade informationen användes sedan i en analys av hur ett spelkoncept begränsas av utrustningen, målgruppen och kravet på samarbete. Baserat på denna analys togs ett antal kriterier fram. Utifrån dessa valdes en spelidé för två spelare, där spelarna med hjälp av ett BCI styr en karaktär mot ett mål som inte går att nå utan att parterna samarbetar. Spelprototypen utvecklades med hjälp spelbiblioteket libGDX för plattformarna Android, iOS, Windows, OS X och Linux. Som BCI användes NeuroSkys produkt MindWave Mobile. För att möjliggöra enkel vidareutveckling användes verktyget Tiled vid skapande av banor för spelet. Användartester av spelprototypen utfördes vid ett tillfälle. Resultaten tyder på att eleverna uppskattar konceptet med ett hjärnstyrt samarbetsspel, men det finns ett flertal oklarheter som behöver utredas vidare innan konceptet eventuellt kan introduceras i skolan.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/243384
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.