Tredjepersonsvy i verkligheten Autonomt styrd drönare med videoströmning i realtid

Examensarbete för kandidatexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/244594
Ladda ner:
Fil Beskrivning StorlekFormat 
244594.pdfFulltext10.88 MBAdobe PDFVisa
Typ: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Titel: Tredjepersonsvy i verkligheten Autonomt styrd drönare med videoströmning i realtid
Författare: ARVIDSSON, JOHANNES
FORSBERG, ANDREAS
LINDKVIST, SIMON
SEGERLUND, JOHAN
TENFÄLT, AUGUST
THIRINGER, DAVID
Sammanfattning: Projektets syfte är att implementera konceptet tredjepersonsvy i verkligheten. Tredjepersonsvy är vanligt förekommande i datorspel, där spelaren ser sin karaktär bakifrån istället för att se spelet från karaktärens ögon. Projektet beställdes av Chalmers Tekniska Högskola och är även utfört där. Produkten har konstruerats för att bevisa ett koncept och har således inte anpassats efter att kunna massproduceras. Projektgruppen har därför inte tagit hänsyn till att finna de billigaste komponenterna eller att utforma och bygga produkten estetiskt tilltalande. Produkten ska inte heller behöva kunna identifiera föremål som kan tänkas förhindra dess framfart, vilket innebär att den bör användas på platser med fri yta. Projektets uppgift realiseras genom att använda en drönare, en kamera och en videouppspelningsenhet. Videouppspelningsenheten får kontinuerlig data från en kamera på drönaren. För att drönaren ska kunna följa efter användaren byggs ett reglersystem som ser till att drönaren ligger på samma avstånd från användaren hela tiden. Data om drönarens position samlas in genom användning av ultraljudspulser. För att upptäcka höjd över mark använder drönaren sig av en barometer. Ultraljudspulserna som bedömmer avståndet mellan användare och drönare använder sig av flera mottagare för att kunna beräkna vilken vinkel drönaren har relativt användaren. Beräkningarna sker med enkortsdatorn Raspberry Pi. Produkten är inte fullt implementerad då drönaren saknar förmåga att styra sig själv. De olika systemen som kan bidra till en färdig produkt är konstruerade och fungerar var för sig efter uppsatta krav, men en sammanfogning och testning av alla delsystem tillsammans har ej utförts.
Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Utgivningsdatum: 2016
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/244594
Samling:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!