HMI för styrenhet i fordon

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/244815
Download file(s):
File Description SizeFormat 
244815.pdfFulltext6.66 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: HMI för styrenhet i fordon
Authors: Hörberg, Eric
Svensson, Gustav
Abstract: För styrning i moderna fordon används sedan länge styrservon. För att reducera yttre faktorers påverkan utvecklar företaget Sentient ett system för styrning av styrsevot. I detta examensarbete har ett nytt HMI för deras styrsystem utvecklats. Krav på HMI:t var att det skulle implementeras på en surfplatta och om möjligt utnyttja trådlös kommunikation. HMI:t hade också krav på att vara snabbt, användarvänligt och kunna erbjuda funktioner deras tidigare HMI inte kunde. Röststyrning skulle också implementeras men detta i mån av tid. Arbetet har utvecklats genom veckovis planering där olika delmål satts upp i samråd med Sentient. Därefter har utveckling av både applikation och kommunikation utförts. Utvecklingen har skett i Java och XML för applikationen och i C++ för utveckling till Arduinoenheten. För att testa de implementationer som gjorts har såväl fordon som CAN-lyssnare använts. För återkoppling på HMI:t så har acceptanstester utförts av Sentient och deras externa kunder. Under de cirka två månader som arbetet utförts så har ett fullt fungerande HMI utvecklats. HMI:t består av en applikation på en surfplatta med Android. Kommunikationen till fordonets CAN-nätverk har skett via Bluetooth och en Arduinoenhet. För överföringen över Bluetooth har ett protokoll utvecklats som säkerställer säker överföring. Responsen har varit att HMI:t varit ändamålsenlig, varit visuellt tilltalande och att röststyrningen har haft potential för vidare utveckling. De mål som varit ställda på såväl funktion som layout har uppnåtts. Både vi själva som Sentient och deras externa kunder har varit väldigt nöjda med resultatet av detta
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/244815
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.