Användning av BIM för att effektivisera produktionen av modulhus

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/244842
Download file(s):
File Description SizeFormat 
244842.pdfFulltext11.38 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Användning av BIM för att effektivisera produktionen av modulhus
Authors: DAHLBERG, ELIN
SVENRING, SANDRA
Abstract: Den ökande bostadsbristen i samhället skapar ett behov av att bygga bostäder snabbt och kostnadseffektivt. Detta har lett till en mer och mer industrialiserad byggprocess där bostäder tillverkas i modulform i husfabriker. En annan utveckling inom byggbranschen är den ökade användningen av BIM, Building Information Modeling, en 3D-modell över en byggnad som dels visualiserar dess utformning och arkiektur, och dels innehåller all nödvändig information som behövs i ett byggprojekt. Detta examensarbete är en undersökning i hur BIM kan göra produktionen av modulhus mer effektiv. För att undersöka detta har verklighetstrogna moduler ritats upp i BIM-programmet Revit och dess applikation MWF och sedan har information succesivt applicerats på modellen. Efter att modulerna är uppritade har en utvärdering skett huruvida den information som husfabriken kräver för att kunna tillverka modulerna går att få ut. Dessutom har en diskussion förts om den metod som används. Examensarbetet är utfört på uppdrag av Derome A-hus som planerar bygga en husfabrik där modulhus kommer att tillverkas.
Keywords: Samhällsbyggnadsteknik;Civil Engineering
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för bygg- och miljöteknik
Chalmers University of Technology / Department of Civil and Environmental Engineering
Series/Report no.: Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola : BOMX03-16-07
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/244842
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.