Leadership at Chicago Rawhide - How to motivate, encourage and reward employees at the engineering department at the Elgin facility

Examensarbete för masterexamen

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: https://hdl.handle.net/20.500.12380/2450
Ladda ner:
Det finns inga filer.
Typ: Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Titel: Leadership at Chicago Rawhide - How to motivate, encourage and reward employees at the engineering department at the Elgin facility
Författare: Edlund, Pernilla
Isoniemi, Hans
Nyckelord: Industriell teknik och ekonomi;Industrial engineering and economy
Utgivningsdatum: 2002
Utgivare: Chalmers tekniska högskola / Extern
Chalmers University of Technology / External
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/2450
Samling:Examensarbeten för masterexamen // Master ThesesMaterialet i Chalmers öppna arkiv är upphovsrättsligt skyddat och får ej användas i kommersiellt syfte!