Eciton - Ett mjukvarusystem för koordinering och schemaläggning av artisttransporter under musikfestivaler och event

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245171
Download file(s):
File Description SizeFormat 
245171.pdfFulltext9.16 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: Eciton - Ett mjukvarusystem för koordinering och schemaläggning av artisttransporter under musikfestivaler och event
Authors: Franz, Patrick
Jiang, Oskar
Nielsen, Simon
Pegelow, Andreas
Pihl, Erik
Ådvall, David
Abstract: Denna rapport beskriver utvecklingen av Eciton, ett mjukvarusystem för koordinering och schemaläggning av transporter under musikfestivaler och event. Systemet består av en webbapplikation för koordinatorer, en mobilapplikation för chaufförer samt en automatisk schemaläggare. Resultatet av det som genereras av schemaläggaren är användbara scheman för arbetspass och körningar som framställts snabbare än vad som kan åstadkommas manuellt. Lösningen tas fram med hjälp av SAT-lösare och egenskapade algoritmer. Systemet är en prototyp som med endast få tillägg kan användas av företag i branschen. Koordinering och schemaläggning är svåra uppgifter som kräver mycket tid och energi och involverar många människor. Det finns liknande logistikprogram, till exempel för åkerier eller taxi men inget av dessa passar det arbetssätt som efterfrågas i den aktuella branschen. Det är denna efterfrågan på marknaden som Eciton syftar till att tillfredsställa.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245171
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.