En designorienterad studie av utmaningar vid utveckling av en affärsidé till en digital tjänst

Examensarbete för kandidatexamen

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245515
Download file(s):
File Description SizeFormat 
245515.pdfFulltext4.57 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Title: En designorienterad studie av utmaningar vid utveckling av en affärsidé till en digital tjänst
Authors: Brannestam, Oscar
Dahlin, Hampus
Trigell, Marcus
Jodlovsky, Erik
Abstract: I rapporten redovisas utvecklingsprocessen av en affärsmodell tillsammans med dess applikation. Detta i syfte av att undersöka de utmaningar som uppstår vid utvecklingen av en affärsidé till en digital tjänst. Affärssidén härstammar från företaget Swedspot AB och syftar till att hjälpa privatpersoner att hitta pålitliga hantverkare. För att besvara rapportens syfte användes metoderna Design Thinking och Lean startup i kombination. Genom att använda dessa metoder gick det att iterativt arbeta fram en målgruppsanpassad mjukvaruprototyp. Det som framkom av utvecklingsprocessen var tre huvudsakliga utmaningar. Den första utmaningen i studien var att få förståelse för affärsidén och hur den bör utvecklas på bästa sätt. Vidare påträffades svårigheten att knyta samman två olika kompetensområden med varandra. Den tredje utmärkande utmaningen var att få förståelse för det ömsesidiga beroende som finns mellan en applikation och dess affärsmodell. Utöver detta utvecklades ett flertal förslag på mjukvaruprototyper för att slutligen resultera i en lättanvänd och självförsörjande prototyp. Av utmaningarna framkom att det är önskvärt att visualisera det ömsesidiga beroendet mellan en affärsmodell och en applikation. På så sätt erhålls förståelse för utvecklingen i sin helhet och gör det därmed lättare att utveckla en affärsidé. Därav skapades Application Canvas som är ett verktyg tänkt att användas i samband med Business Model Canvas. Genom att använda dessa kanvaser i kombination kan ett team med delad kompetens få ökad kännedom om utvecklingen i sin helhet och därmed styra utformandet av en affärsidé i rätt riktning.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/245515
Collection:Examensarbeten för kandidatexamen // Bachelor ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.