Utveckling av en Dynamisk Händelsemotor

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/246093
Download file(s):
File Description SizeFormat 
246093.pdfFulltext1.31 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Utveckling av en Dynamisk Händelsemotor
Authors: Edvardsson, Tobias
Flyckt, Marcus
Abstract: När ett företag växer och fler och fler system skapas och integreras i dess systemmiljö uppkommer det ett behov av att centralisera och standardisera hanteringen av olika händelser kopplade till företaget eller dess system. Denna rapport har undersökt det använda och beprövade fenomenet ’Business Rules Engine’ och därifrån tagit inspiration för att utveckla en ny regelstyrd händelsemotor. Motorn som tagits fram är enkel att använda, utforma och anpassa efter företagets eller andra specifika behov. Den erbjuder ett enkelt sätt att koppla händelser till beteenden. Beteendena definieras i valfritt programmeringsspråk och kan styras med villkorssatser, även dem skrivna i godtyckligt programmeringsspråk. Det har även genomförts en undersökning kring de problem som finns i att exekvera externa kommandon från C++-kod, och tagits fram förslag på hur dessa kan motarbetas. För att underlätta framtagningen av en prototyp har även ett grafiskt webbaserat gränssnitt utvecklats. Detta för att underlätta hanteringen av den data som bearbetas av händelsemotorn.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2016
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/246093
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.