Implementering av styrfunktioner i touchdisplay för bussar

Examensarbete på grundnivå

Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248085
Download file(s):
File Description SizeFormat 
248085.pdfFulltext13.93 MBAdobe PDFView/Open
Type: Examensarbete på grundnivå
Title: Implementering av styrfunktioner i touchdisplay för bussar
Authors: Pettersson, Andreas
Östensson, Adam
Abstract: Mekaniska knappar står för majoriteten av det man kan styra i dagens bussar, allt från att höja ljudet på radion till att ändra temperaturen för passagerare. Dessa knappars placering kan variera beroende på vilken buss man blir tilldelad, och innebörden av knappen kan verka otydlig. Projektets uppgift var att ta fram en prototyp som ersätter mekaniska knappar med en touchdisplay med tillhörande styrenhet. Touchdisplayen strävar efter att vara lättare att manövrera, både ur ett operativt som ergonomiskt perspektiv, jämfört med mekaniska knappar. Införandet av touchdisplay kan även leda till minskade kostnader i och med att tillverkningen och installation av knappar försvinner. Arbetet har omfattat val av display, utveckling av hårdvara och mjukvara för styrenheten samt resulterat i en funktionell prototyp med ett såväl modernt som användarvänligt gränssnitt. Prototypen har avgränsat sig till funktionerna temperaturreglering och ljusbelysning med utrymme för vidareutveckling. Prototypen har utformats utifrån olika standarder, tidigare examensarbete, krav och kompletterade önskemål från Volvo Bussar, samt författarnas egna idéer. Projektet har utförts på Benteler Engineering Services AB i Göteborg.
Keywords: Informations- och kommunikationsteknik;Data- och informationsvetenskap;Information & Communication Technology;Computer and Information Science
Issue Date: 2017
Publisher: Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)
Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering (Chalmers)
URI: https://hdl.handle.net/20.500.12380/248085
Collection:Examensarbeten på grundnivå // Basic Level ThesesItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.